Informacja na temat zasilania plaż – komunikat nr 2

SAD refulacja nr 2

Refulacja w Sopocie 2005 – Archiwum Urzędu Morskiego w Gdyni

W związku z planowanymi refulacjami plaż, Urząd Morski w Gdyni informuje, że po zakończeniu prac w Gdańsku (między wejściami nr 54 a 78 w dniach 1-12.06.2019r.) harmonogram dalszych działań wygląda następująco:

  1. Jastrzębia Góra (między wejściami nr 23 a 28) –  13-30.06.2019r.;
  2. Ostrowo (między wejściami nr 28 a 38) –  4-29.07.2019r.;
  3. Kuźnica (między wejściami nr 27 a 30)- 14-19.08.2019r.

Link do wcześniejszego komunikatu (nr 1) ws. refulacji: https://www.umgdy.gov.pl/?p=29294

Pragniemy podkreślić, iż powyższe terminy wynikają przede wszystkim z faktu, iż prace refulacjyjne są częścią większego projektu, a mianowicie modernizacji toru podejściowego do Portu Północnego w Gdańsku. Okres prowadzenia prac uwarunkowany jest również względami środowiskowymi (zapisy decyzji środowiskowej), pogodowymi oraz możliwościami technicznymi wykonawcy (zaangażowanie jednej z największych na świecie pogłębiarek). Terminy były konsultowane z władzami lokalnymi.

Dzięki tym pracom plaże w Jastrzębiej Górze już w lipcu, a w Ostrowie w sierpniu będą szersze nawet do 40 metrów.

Kolejne informacje dotyczące prac refulacyjnych będą podawane sukcesywnie.

Jednocześnie informujemy, że w Gdańsku Brzeźnie  (od mola w stronę portu), prace refulacyjnie nie będą prowadzone.

Nagłówek SK4

Zaproszenie na 4. spotkanie konsultacyjne – konferencja końcowa w ramach opracowywania projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, działając w imieniu Dyrektorów Urzędów Morskich w Słupsku i w Szczecinie oraz własnym, zaprasza na czwarte spotkanie konsultacyjne – konferencja końcowa w ramach opracowywania Projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1 : 200 000 i prognozy oddziaływania na środowisko.

Spotkanie odbędzie się 6 czerwca 2019 r. o godzinie 9.30 w Sala pod Kopułą, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, plac Trzech Krzyży 3/5.

Formularz rejestracji dostępny jest na stronie https://pzp-sk4.konfeo.com. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o możliwie szybką rejestrację. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Szczegóły dotyczące realizacji projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dostępne są na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni www.umgdy.gov.pl/?cat=274.

Informacja na temat zasilania plaż – komunikat nr 1

refulacja Sopot 2005 rok

Refulacja w Sopocie 2005 – Archiwum Urzędu Morskiego w Gdyni

Urząd Morski w Gdyni informuje, iż w pierwszej połowie czerwca 2019 roku na plażach w Gdańsku Jelitkowie prowadzone będą prace, polegające na budowie plaż poprzez refulację. Refulacja polega na dostarczaniu rurociągami na plażę mieszanki piasku i wody, a następnie rozgarnianiu i profilowaniu przez maszyny budowlane pozostałego na plaży piasku. Dzięki tym działaniom plaże w Jelitkowie zostaną poszerzone o około 40 metrów. Celem tych działań jest ochrona brzegu morskiego przed erozją.

Wskazane wyżej prace będą prowadzone od wejścia na plażę nr 54 do wejścia nr 78. Główny transport ciężkiego sprzętu odbywać się będzie wejściem nr 63.

Czytaj dalej

Kampania „Prawa pasażerów w zasięgu ręki”

Ruszyła kampania „Prawa pasażerów w zasięgu ręki”. Ma ona na celu zwiększenie świadomości podróżujących na temat przysługujących im praw. Kampania jest inicjatywą Komisji Europejskiej. Więcej o prawach pasażerów na stronie „Twoja Europa”.

Posty na temat praw pasażerów można znaleźć na profilu European Commission.
dg_move_rights_campaign_typoposter_2009_a1_maritime_pl (2)

Czytaj dalej

Europejska Konferencja Nawigacyjna ENC 2019

W konferencji ENC2019 wzięli udział przedstawiciele 28 państw

prof. Krzysztof Czaplewski podczas otwarcia. W konferencji ENC2019 wzięli udział przedstawiciele 28 państw

Kolejna konferencja nawigacyjna zorganizowana przez EUGIN (Europejska Grupa Instytutów Nawigacji) oraz Polskie Forum Nawigacyjne (PFN) odbyła się w Warszawie w dniach 08-12/04/2019. Jednym z organizatorów Konferencji był Urząd Morski w Gdyni. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Czytaj dalej

Zarządzenie Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia 2 maja 2019 dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej.

Zgodnie z § 1 zarządzenia nr 7 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2019 w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej dla pracowników administracji rządowej ustala się dzień 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy natomiast 11 maja 2019 r. wyznacza się dniem pracy.

Turniej halowej piłki nożnej o puchar Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie

SAD Drużyna Urzędu Morskiego w Gdyni

Drużyna Urzędu Morskiego w Gdyni

W ostatnią sobotę, 6 kwietnia br., drużyna Urzędu Morskiego w Gdyni wzięła udział w  turnieju halowej piłki nożnej o puchar Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, który odbył się w Miejskim Ośrodku Sportu i Kultury w Dziwnowie. Organizatorem wydarzenia był Urząd Morski w Szczecinie, któremu serdecznie dziękujemy za tę inicjatywę, gościnę i zapewnienie wspaniałej atmosfery! W turnieju wzięło udział osiem drużyn, reprezentujących różne instytucje związane z gospodarką morską. Ostateczna klasyfikacja przedstawia się następująco:

Czytaj dalej

„Franken” – zagrożenia i stan faktyczny

Urząd Morski w Gdyni prowadzi intensywne działania w celu rozeznania rzeczywistej sytuacji ekologicznej wraku niemieckiego statku z okresu II Wojny Światowej o nazwie „Franken”. Powołany w 2018 r. przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zespół zajmuje się gromadzeniem informacji w tym zakresie. Kolejne spotkanie zespołu powinno odbyć się jeszcze w kwietniu b.r. i jego celem będzie ostateczne sformułowaniem rekomendacji do dalszego postępowania z wrakiem i potencjalnym zagrożeniem dla środowiska morskiego. Wszystkie zebrane do tej pory materiały świadczą o dużo mniejszym, niż pierwotnie przypuszczano zagrożeniu dla środowiska morskiego ze strony tego obiektu.

Czytaj dalej

Uroczyste zatwierdzenie decyzji o unijnym dofinansowaniu dla projektu Urzędu Morskiego w Gdyni pn. „Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku”

Wręczenie decyzji o dofinansowaniu projektu. Od prawej: Corina Creţu, Komisarz ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej oraz Jarosław Orliński, Dyrektor Departamentu Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju (Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020)

Od prawej: Corina Creţu, Komisarz ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej oraz Jarosław Orliński, Dyrektor Departamentu Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju (Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020) fot. Łukasz Kobus

W dniu 2 kwietnia br. Komisja Europejska potwierdziła unijny wkład dla kolejnych 9 projektów realizowanych w Programie Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Pozytywne decyzje w imieniu beneficjentów POIiŚ zostały odebrane w Brukseli z rąk komisarz ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Pani Coriny Creţu. W imieniu Urzędu Morskiego w Gdyni, realizującego projekt „Modernizacji układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku” decyzję odebrał Pan Jarosław Orliński, Dyrektor Departamentu Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju (Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020).

Serdecznie dziękujemy Panu Dyrektorowi, a także Pracownikom Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych, którzy przyczynili się do tego sukcesu!

O projekcie pisaliśmy wcześniej:

https://www.umgdy.gov.pl/?p=27244
https://www.umgdy.gov.pl/?p=25442

Szczegóły dostępne są również w zakładce „PROJEKTY”:

https://www.umgdy.gov.pl/?p=25442

Czytaj dalej