Święto Morza 2018

W ramach obchodów Święta Morza 2018, Urząd Morski w Gdyni planuje, podobnie jak w latach ubiegłych, dwa wydarzenia.
Pierwszym z nich będzie tradycyjne złożenie wieńców na morzu w hołdzie tym, co odeszli na wieczną wachtę podczas działań wojennych, w trakcie pełnienia służby państwowej, w wyniku katastrof morskich, a także podczas codziennej pracy w marynarce handlowej. W piątek, 22 czerwca o godzinie 12.00 z pokładu jednostki Urzędu Morskiego w Gdyni przedstawiciele Organizatorów złożą do morza specjalnie przygotowaną wiązankę i uczczą modlitwą oraz minutą ciszy pamięć po zmarłych.

Drugim organizowanym przez nas wydarzeniem będzie ćwiczenie pokazowe działań antyterrorystycznych i ratowniczych pod kryptonimem „KORSARZ-18”. Pokaz działań służb odbędzie się 26 czerwca, w godzinach 18.00-19.00. Niewątpliwie będzie to atrakcja dla mieszkańców Gdyni oraz turystów odwiedzających w tych dniach nasze miasto. Z uwagi na miejsce (okolice południowego wejścia do portu Gdynia i Akwarium Gdyńskiego), będzie to także wyjątkowa okazja przyjrzenia się działaniom służb oraz instytucji odpowiedzialnych za reagowanie na zagrożenie terrorystyczne na morzu. Ilość jednostek pływających, w tym łodzi bojowych oraz samolotów i śmigłowców,
a także widowiskowość poszczególnych epizodów stanowią o szczególnej atrakcyjności naszej oferty na spędzenie wtorkowego popołudnia dla wszystkich, bez względu na wiek i zainteresowania – każdy znajdzie coś dla siebie!

Czytaj dalej

Jednostka do obsługi oznakowania nawigacyjnego na wodach Zalewu Wiślanego – podpisanie umowy

Od lewej: Pan Juha Granqvist, Kierownik sprzedaży stoczni Uudenkaupungin Työvene Oy; kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

Od lewej: Pan Juha Granqvist, Kierownik sprzedaży stoczni Uudenkaupungin Työvene Oy; kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

27 kwietnia 2018 roku pomiędzy Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni, a stocznią Uudenkaupungin Työvene Oy z siedzibą w Uusikaupunki (Finlandia), podpisano umowę na projekt, budowę i dostawę Jednostki do obsługi oznakowania nawigacyjnego na wodach Zalewu Wiślanego.

Ww. jednostka zastąpi statek hydrograficzny Hydrograf-7 zbudowany w 1960 roku.

Jest to kolejna, trzecia jednostka budowana w ramach projektu pn.: Wymiana taboru pływającego Urzędu Morskiego w Gdyni. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko.

Czytaj dalej

Światowe Dni Morza 2018

Plakat Światowe Dni Morza 2018Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z informacją na temat obchodów Światowych Dni Morza (ang. World Maritime Day Parallel Event 2018), organizowanych przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej we współpracy z Międzynarodową Organizacją Morską (IMO), które odbędą się w dn. 13-15 czerwca br. w Szczecinie. Wszelkie informacje na temat wydarzenia dostępne są na stronie internetowej: http://worldmaritimedaypoland.org . Strona jest również dostępna w j. polskim, j. hiszpańskim, j. francuskim i j. rosyjskim.

Czytaj dalej

Dzień wolny od pracy w urzędach administracji rządowej w 2018 roku – zmiana

4 maja będzie w tym roku dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji rządowej. W zamian urzędy będą otwarte w sobotę: 19 maja. Stosowne zarządzenie podpisał Michał Dworczyk, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

VII Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego „Morskie planowanie przestrzenne”.

 Uczestnicy VII Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Morskiego


Uczestnicy VII Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Morskiego

Urząd Morski w Gdyni po raz kolejny wziął udział w corocznej Konferencji organizowanej przez Katedrę Prawa Morskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk.
W trakcie uroczystego otwarcia głos zabrał kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

Czytaj dalej

Wystawa poświęcona Krystynie Chojnowskiej-Liskiewicz

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, kpt. ż.w. Wieslaw Piotrzkowski objął patronatem wystawę pt. „Krystyna Chojnowska-Liskiewicz: pierwsza kobieta, która samotnie opłynęła kulę ziemską – absolwentka Politechniki Gdańskiej”.
Organizatorem wystawy jest Politechnika Gdańska, a jej celem:

  • przybliżenie wiedzy o pierwszej kobiecie na świecie, Polce, absolwentce Politechniki Gdańskiej, która opłynęła samotnie kulę ziemską
  • popularyzacja żeglarstwa, morskiej kultury i tradycji naszego regionu.

Poprzez wystawę, Politechnika Gdańska pragnie promować swoje kierunki wśród młodzieży, szczególnie dziewcząt, w związku z Ogólnopolskim Dniem Otwartym dla Dziewczyn, który w tym roku przypada na 19 kwietnia.
Szczegóły dotyczące wystawy znajdują się na plakacie oraz zaproszeniu. Serdecznie zachęcamy do zwiedzania!

Konferencja „450 lat polskiej administracji morskiej”

Plakat 450 lat Administracji Morskiej w Polsce4 kwietnia br. w murach Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego odbyła się Konferencja Naukowa „450 lat Polskiej Administracji Morskiej”, nad którą patronat honorowy objęli Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk oraz Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek. Organizatorami konferencji była Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni oraz Urząd Morski w Gdyni.
Swoją obecnością zaszczyciło nas około stu Gości, przedstawicieli firm oraz instytucji związanych z gospodarką i administracją morską, samorządowców, naukowców oraz studentów trójmiejskich Uczelni. Obecna była Przewodnicząca Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej, Pani Poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk. Mieliśmy przyjemność spotkać również Pana Zenona Kozłowskiego, Z-cę Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie ds. Oznakowania Nawigacyjnego oraz kpt. ż.w. Macieja Jeleniewskiego, Z-cę Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku ds. Inspekcji Morskiej,

Bloki problemowe Konferencji:
1. Administracja morska w I Rzeczypospolitej
2. II Rzeczpospolita
3. Administracja morska w PRL
4. Administracja morska – współczesne zadania, uwarunkowania działalności
Dyrektor naszego Urzędu, kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski wystąpił w ramach ostatniego bloku tematycznego z prezentacją pt. „Pamiętając o przeszłości tworzymy przyszłość” w której główny nacisk został położony na największe inwestycje realizowane lub planowane przez Urząd Morski w Gdyni w najbliższym czasie.

Czytaj dalej

Spotkanie konsultacyjne w sprawie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską

6 kwietnia 2018 roku o godzinie 11:00 w Żuławskim Parku Historycznym przy ulicy Mikołaja Kopernika 17 w Nowy Dworze Gdańskim odbyło się spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami samorządów, na które wpływać będzie realizacja budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoka Gdańską.

Poniżej znajduje się prezentacja z ww. spotkania.

Komunikat w związku z realizacją inwestycji „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”

Informujemy, iż w związku z realizacją zadania „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”, które regulowane jest Ustawą z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, pismem z dnia 13.03.2018r., Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, jako inwestor wskazany w tejże ustawie, zwrócił się z prośbą o opinię dla ww. zadania do 31 podmiotów, w tym Zarządu Województwa Pomorskiego. Pełna lista podmiotów znajduje się poniżej i jest zgodna z Art.4 ust. 6 ww. Ustawy.

Czytaj dalej