Przeszukiwanie plaży wykrywaczem metalu

Odnosząc się do licznych pytań o zezwolenia na przeszukiwanie plaż wykrywaczami metali oraz biorąc pod uwagę, że działalność taka nie stanowi zagrożenia dla pasa technicznego, informujemy, że nie jest wymagane uzyskiwania pisemnego zezwolenia Urzędu Morskiego w Gdyni na wykonywane hobbystycznie przeszukiwania, przy zachowaniu następujących zasad:

  1. obszar przeszukiwań to wyłącznie plaża (nie wolno tego robić na wydmach, klifach, w lasach, w obszarach portów i przystani rybackich),
  2. przeszukiwania można wykonywać tylko w sposób nie uciążliwy dla plażowiczów i innych użytkowników plaży, najlepiej w godzinach porannych i wieczornych,
  3. należy BEZWZGLĘDNIE pozostawić plażę w stanie, w jakim znajdowała się przed wykonanym przeszukaniem.

Czytaj dalej

Obwieszczenie Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 10 czerwca 2019 r. o naborze na szkolenie kandydatów na pilotów i praktyki pilotowe.

Termin składania dokumentów – 26.08.2019 r.
Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłasza nabór na szkolenie kandydatów na pilotów i praktyki pilotowe dla Stacji Pilotowej Portu Gdańsk.

Zaproszenie do zwiedzania Placówki Obwodu Ochrony Wybrzeża Sobieszewo w Gdańsku Jelitkowie

Budynek OOW Sobieszewo

Budynek OOW Sobieszewo, fot. Urząd Morski w Gdyni

Urząd Morski w Gdyni serdecznie zaprasza do bezpłatnego zwiedzania terenowej placówki Obwodu Ochrony Wybrzeża Sobieszewo, położonej w Gdańsku Jelitkowie ul. Jantarowa 7 (w sąsiedztwie wejścia na plażę nr 63). Od 18 czerwca do 17 września 2019 roku placówka będzie udostępniona dla zwiedzających w każdy wtorek w godz. 900 – 1400.

Nasi Pracownicy oprowadzą Państwa po obiekcie, zapoznają z historią tego miejsca oraz dziejami i charakterem działalności Urzędu Morskiego w Gdyni w dziedzinie ochrony brzegów morskich, jak również opowiedzą o codziennym trudzie zmagań człowieka z żywiołem.

Czytaj dalej

Ośrodki szkoleniowe dla nurków

W związku z kierowanymi do Urzędu Morskiego w Gdyni zapytaniami odnośnie ośrodków prowadzących szkolenia w zakresie zawodów związanych z wykonywaniem prac podwodnych oraz wprowadzającymi w błąd informacjami medialnymi dotyczącymi „zamykania” przez tutejszy Urząd przedmiotowych ośrodków wyjaśnia się, co następuje:

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni  uznaje w drodze decyzji ośrodki szkoleniowe prowadzące szkolenia w zakresie wykonywania prac podwodnych zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych, po przeprowadzeniu kontroli i oceny tych szkoleń. Decyzję w sprawie uznania wydaje się na okres 24 miesięcy.

Czytaj dalej

Informacja na temat zasilania plaż – odcinek Jastrzębia Góra-Ostrowo- komunikat nr 3

Zakładane terminy poszczególnych etapów prac dla odcinka Jastrzębia Góra – Ostrowo (mogą  ulec przesunięciu w razie wystąpienia siły wyższej):
I etap: 23.06-2.07.2019
km 137-138
wejście na plażę nr 33 (prace w kierunku wejścia nr 39; ze wschodu na zachód)

II etap: 5.07-18.07.2019
km 133,5-135
wejście na plażę nr 26 (prace w kierunku wejścia nr 23; z zachodu na wschód)

III etap: 19.07-6.08.2019
km 135-137
wejście na plażę nr 26 (prace w kierunku wejścia nr 33; ze wschodu na zachód)

Pragniemy podkreślić, że prace będą prowadzone w danym czasie na odcinkach liczących po kilkaset metrów (jeden odcinek na raz). Tylko te odcinki będą w tym czasie wyłączone z użytkowania. Z pozostałej części plaży w dane miejscowości będzie można korzystać.

Link do wcześniejszego komunikatu (nr 1) ws. refulacji:
Link do wcześniejszego komunikatu (nr 2) ws. refulacji:

Informacja na temat zasilania plaż – komunikat nr 2

SAD refulacja nr 2

Refulacja w Sopocie 2005 – Archiwum Urzędu Morskiego w Gdyni

W związku z planowanymi refulacjami plaż, Urząd Morski w Gdyni informuje, że po zakończeniu prac w Gdańsku (między wejściami nr 54 a 78 w dniach 1-12.06.2019r.) harmonogram dalszych działań wygląda następująco:

  1. Jastrzębia Góra (między wejściami nr 23 a 28) –  13-30.06.2019r.;
  2. Ostrowo (między wejściami nr 28 a 38) –  4-29.07.2019r.;
  3. Kuźnica (między wejściami nr 27 a 30)- 14-19.08.2019r.

Pragniemy podkreślić, że prace będą prowadzone w danym czasie na odcinkach liczacych po kilkaset metrów (jeden odcinek na raz). Tylko te odcinki będą w tym czasie wyłączone z użytkowania.  Z pozostałej części plaży w danej miejscowości będzie można korzystać. 

Czytaj dalej

Wizyta w ramach European Coastguard Functions Training Network

W dniach 13-17 maja, Urząd Morski w Gdyni w Gdyni gościł przedstawiciela hiszpańskiej administracji morskiej, Pana Isaaca Castro Hernandeza, przebywającego w Gdyni  w ramach międzynarodowego programu wymiany European Coast Guard Functions Training. W tym samym czasie, na zaproszenie  Urzędu Morskiego w Szczecinie, swoją praktykę odbywali również inni uczestnicy programu z Hiszpanii.

Czytaj dalej

Nagłówek SK4

Zaproszenie na 4. spotkanie konsultacyjne – konferencja końcowa w ramach opracowywania projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, działając w imieniu Dyrektorów Urzędów Morskich w Słupsku i w Szczecinie oraz własnym, zaprasza na czwarte spotkanie konsultacyjne – konferencja końcowa w ramach opracowywania Projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1 : 200 000 i prognozy oddziaływania na środowisko.

Spotkanie odbędzie się 6 czerwca 2019 r. o godzinie 9.30 w Sala pod Kopułą, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, plac Trzech Krzyży 3/5.

Formularz rejestracji dostępny jest do 02.06.2019 r. na stronie https://pzp-sk4.konfeo.com. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o możliwie szybką rejestrację. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Szczegóły dotyczące realizacji projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dostępne są na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni www.umgdy.gov.pl/?cat=274.