Próby modelowe i manewrowe

Pracownicy UMS i UMGDY w trakcie prób

Pracownicy UMS i UMGDY w trakcie prób.

Pod koniec czerwca, w Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku, odbyły się próby modelowe wielozadaniowej jednostki pływającej. Dwie takie bliźniacze jednostki są budowane przez stocznię Remontową Shipbuilding S.A. z Gdańska dla Urzędów Morskich w Szczecinie i w Gdyni, w ramach projektu realizowanego przez UMS, przy współudziale środków z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

Czytaj dalej

Informacja dotycząca zanieczyszczenia brzegu morskiego parafiną

Pracownicy naszego Urzędu podczas usuwania parafinyZanieczyszczenie brzegu na obszarze właściwości Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni zostało stwierdzone w niedzielę, 8 lipca br. przez służby ochrony wybrzeża. O wykrytej parafinie poinformowane zostało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Największe skupisko zanieczyszczenia stwierdzono w okolicach Lubiatowa. Pojedyncze bryły zostały zaobserwowane również na plażach w Białogórze, Dębkach oraz Władysławowie.

W dniu dzisiejszym, od wczesnych godzin porannych, we współpracy z jednostkami samorządowymi i Strażą Pożarną przystąpiono do zbierania parafiny z brzegu morskiego. Substancja ta nie jest szkodliwa dla zdrowia ludzi i środowiska.

Akcję prawdopodobnie uda się zakończyć jeszcze dzisiaj.

Urząd Morski w Gdyni informuje, że prowadzone w tej sprawie postępowanie wyjaśniające zakłada, że jedną z możliwych przyczyn powstania zanieczyszczenia mógł być zrzut ze zbiorników ładunkowych statku i pod tym kątem zbierane i analizowane są wszelkie dane i dostępne informacje. Jakkolwiek należy mieć na uwadze obiektywne trudności w określeniu dokładnego czasu i miejsca powstania zanieczyszczenia, jak również jednoznacznego wskazania jego źródła. Biorąc pod uwagę duże rozproszenie zanieczyszczenia  zrzut mógł być dokonany w znacznej odległości od brzegu, poza polskimi obszarami morskimi, a zanieczyszczenie mogło dryfować w toni wodnej przez wiele dni.

Czytaj dalej

Otwarcia Kongresu dokonuje Kapitan Kevin Richardson, ustępujący Przewodniczący IHMA (źródło: #ihmacongress )

Otwarcia Kongresu dokonuje Kapitan Kevin Richardson, ustępujący Przewodniczący IHMA (źródło: #ihmacongress )

W dniach 25-28 czerwca 2018 roku w Londynie odbył się 11-sty Międzynarodowy Kongres Kapitanów Portów (International Harbour Master Congress – IHMA 2018). Urząd Morski w Gdyni reprezentował Dyrektor, kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski, który pierwszego dnia wygłosił prezentację pod tytułem „Polish Approach to the Safety of Port Waterways” – link do prezentacji znajduje się tutaj: https://prezi.com/view/CJkebJYXz1itOTM36QGo/

Czytaj dalej

Święto Morza 2018

Przedstawiciele Organizatorów złożyli wieniec na morzu

Przedstawiciele Organizatorów złożyli wieniec na morzu

Obchody Święta Morza 2018 juz za nami. W piątek 22 czerwca o godzinie 12.00 z pokładu Jednostki Urzędu Morskiego w Gdyni przedstawiciele Organizatorów uczcili minutą ciszy pamięć po zmarłych i złożyli do morza wieniec w hołdzie tym co odeszli na wieczną wachtę.

Inaugurację Święta, w tym samym dniu  uświetnił Chór Akademii Marynarki Wojennej, który dał koncert na pokładzie ORP Błyskawica.

Czytaj dalej

Urząd Morski w Gdyni otrzyma ponad 132 mln dofinansowania unijnego na kolejny etap modernizacji wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku

Od lewej: kpt.ż.w.Wiesław Piotrzkowsk, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Przemysław Gorgol, p.o. dyrektora CUPT. Z tyłu od lewej – posłowie na Sejm RP Janusz Śniadek i Kazimierz Smoliński,  Wojewoda  Dariusz Drelich

Od lewej: kpt.ż.w.Wiesław Piotrzkowsk, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Przemysław Gorgol, p.o. dyrektora CUPT. Z tyłu od lewej – posłowie na Sejm RP Janusz Śniadek i Kazimierz Smoliński, Wojewoda Dariusz Drelich

W poniedziałek, 18 czerwca 2018 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Gdański podpisano umowę na dofinansowanie projektu „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA”. Jest to jeden z dziesięciu projektów realizowanych lub planowanych do realizacji przez Urząd Morski w Gdyni w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Do tej pory Urząd podpisał 6 umów o dofinansowanie, z czego 2 z Centrum Unijnych Projektów Transportowych dla projektów:
• „Wymiana taboru pływającego Urzędu Morskiego w Gdyni” – wartość projektu 83,5 mln.
• „Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation” – wartość projektu 40 mln.

Czytaj dalej

Wyłożenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich w skali 1:200 000

Mapa

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni działając w imieniu Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku, Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz własnym informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000, zwanego dalej „projektem planu” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zwanej dalej „prognozą ooś”.

Czytaj dalej

Polityka Surowcowa Państwa – konferencja w Gdańsku

Polityka surowcowa Państwa - publikacjeW środę, 13 czerwca 2018 roku w Auli Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej odbyła się regionalna konferencja konsultacyjna, dotycząca Polityki Surowcowej Państwa (PSP).

Była to już 9 z cyklu 12 regionalnych spotkań odbywających się w ramach trwających od listopada 2017 roku szerokich konsultacji projektu Polityki Surowcowej Państwa. Spotkanie miało formę paneli dyskusyjnych, podczas których zostały zaprezentowane i omówione zagadnienia Filaru 7 PSP – ram instytucjonalnych wypracowania i wdrażania polityki surowcowej państwa.

Czytaj dalej

Otwarcie dla zwiedzających placówki terenowej w Gdańsku Jelitkowie

Budynek placówki otoczony zieleniąDyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni zaprasza do zwiedzania placówki terenowej Obwodu Ochrony Wybrzeża Sobieszewo przy ulicy Jantarowej 7 w Gdańsku Jelitkowie (przy wejściu na plażę nr 63).
Nasi pracownicy oprowadzą Państwa po obiekcie, zapoznają z historią tego miejsca oraz charakterem działalności Urzędu Morskiego w Gdyni w dziedzinie ochrony brzegów morskich, jak również opowiedzą o codziennym trudzie zmagań człowieka z żywiołem. Czytaj dalej

Ogłoszenie o wyłożeniu projektu planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich w skali 1:200 000

OGŁOSZENIE

PZP POM - Grafika

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, opracowywanych w ramach projektu pn.: „Projekt planu zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich w skali 1:200 000”, oraz o dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu i prognozą ooś.

Czytaj dalej