VII Bałtycki Maraton Brzegiem Morza, 27 sierpnia 2016r

Zapraszamy na maraton oraz półmaraton po bałtyckiej plaży.
fot_maratonZgodnie z naszą już sześcioletnią tradycją zapraszamy w ostatni weekend wakacji do Jastarni na Półwysep Helski na kolejną edycję maratonu oraz półmaratonu.
W sobotę 27 sierpnia, piękna plaża półwyspu będzie areną „VII Bałtyckiego Maratonu brzegiem morza” oraz „III Bałtyckiego Półmaratonu brzegiem morza”. Jak zwykle nie zapomnimy też o dzieciach, które będą mogły sprawdzić się na dystansach 200 i 500 metrów . Równolegle z wydarzeniami na plaży rozegrane zostaną VI Bałtyckiego Regaty o Puchar Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni.

Czytaj dalej

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich oraz prognozy oddziaływania projektu ww. planu na środowisko w skali 1 : 200 000

www.dreamsart.pl

Mapa obrazująca obszar planu

Na podstawie art. 37e ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934 z późn. zmian.), zwanej dalej „ustawą o obszarach morskich” oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353)

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni działając w imieniu Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku, Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz własnym podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1 : 200 000, zwanego dalej „projektem planu” oraz prognozy oddziaływania ww. projektu na środowisko.

Czytaj dalej

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni - Wiesław PiotrzkowskiZ dniem 20 lipca 2016 r. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Pan Marek Gróbarczyk  powołał  kpt. ż. w. Wiesława Piotrzkowskiego na stanowisko Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni.
Wiesław Piotrzkowski jest absolwentem  Wyższej Szkoły Morskiej kierunek Transport Morski  i Akademii Marynarki Wojennej kierunek Hydrografia i Oznakowanie Nawigacyjne. Pracował w Polskich Liniach Oceanicznych na stanowiskach od asystenta pokładowego do kapitana statku. Od 1995 roku zatrudniony w Urzędzie Morskim w Gdyni zajmował stanowiska kapitana portu Hel, zastępcy kapitana portu Gdańsk i od ponad 18 lat kapitana portu Gdańsk, wykładowca  Akademii Marynarki Wojennej  i  Akademii Morskiej w Gdyni, Ławnik Odwoławczej Izby Morskiej, egzaminator Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej, prowadził działalność w branżowych  stowarzyszeniach i organizacjach krajowych i zagranicznych.

Zaproszenie do zwiedzania placówki w Jelitkowie

IOW_Jelitkowo_placowkaUrząd Morski w Gdyni Obwód Ochrony Wybrzeża Sobieszewo zaprasza do zwiedzenia terenowej placówki Obwodu położonej w Gdańsku Jelitkowie ul. Jantarowa 7 (w sąsiedztwie wejścia na plażę nr 63).

Nasi pracownicy oprowadzą Państwa po obiekcie, zapoznają z historią tego miejsca oraz historią i charakterem działalności Urzędu Morskiego w Gdyni w dziedzinie ochrony brzegów morskich, jak również opowiedzą o codziennym trudzie zmagań człowieka z żywiołem.

Czytaj dalej

Dni Morza 2016

Złożenie wieńca pod Płytą Pomnika Marynarza PolskiegoW ramach obchodów Święta Morza w dniu 24.06.2016 odprawiona została Msza Św. w kościele Matki Boskiej Nieustającej Pomocy  i św. Piotra Rybaka w Gdyni.

Po mszy nastąpił uroczysty przemarsz pocztów sztandarowych i delegacji przedstawicieli przedsiębiorstw gospodarki morskiej, służb mundurowych, administracji morskiej, uczelni morskich , władz Miasta Gdyni i organizacji społecznych, pod „Płytę Pomnika Marynarza Polskiego” , gdzie przy asyście honorowej Marynarki Wojennej złożono wieńce i wiązanki kwiatów. W uroczystościach uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Paweł Brzezicki. Wiązankę kwiatów Urzędu Morskiego w Gdyni złożyła delegacja reprezentowana przez kpt .ż.w. Bogdana Rojka.

  Czytaj dalej

Święto Morza 2016

Statek Urzędu Morskiego w Gdyni TUCANATegoroczne Święto Morza obchodzimy w okresie od 24-26 czerwca br.

Inauguracja święta odbyła się na pokładzie statku hydrograficznego Urzędu Morskiego w Gdyni „TUCANA”. Jednostka wypłynęła na wody Zatoki Gdańskiej, a z jej pokładu, po modlitwie celebrowanej przez. o. Edwarda Pracza – duszpasterza Ludzi Morza, złożono na wodzie wieniec upamiętniający tych, którzy odeszli na wieczną wachtę. W uroczystości brali udział: Włodarze Miasta Gdyni, Władze Pomorskiego Związku Żeglarskiego, Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej, Ligi Morskiej i Rzecznej, Towarzystwa Nautologicznego i Administracji Morskiej.

Czytaj dalej

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla Rozbudowy toru podejściowego do Portu Północnego w Gdańsku

W dniu 14.06.2016r. dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa toru podejściowego z powiększeniem jego szerokości i głębokości technicznej wraz z wykonaniem obrotnicy o średnicy 750m” w ramach modernizacji toru podejściowego do Portu Północnego w Gdańsku zostało wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Nowe wytyczne dotyczące ważenia kontenerów

Urząd Morski w Gdyni informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zostały zamieszczone „Wytyczne Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakresie określania od 1 lipca 2016 r. zweryfikowanej masy kontenera (VGM) zgodnie z Prawidłem 2 Rozdziału VI Konwencji SOLAS”. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem:

https://mgm.gov.pl/gospodarka-morska/26-bezpieczenstwo-morskie

oraz

w zakładce: Informacje/Procedury