VI Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego „Bezpieczeństwo morskie”

Obecni na VI Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Morskiego „Bezpieczeństwo morskie”W dniu 20 kwietnia 2017 roku, na Wydziale Prawa i Administracji UG odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego „Bezpieczeństwo morskie”, organizowana przez Katedrę Prawa Morskiego WPiA UG oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk.

Urząd Morski w Gdyni reprezentowany był przez Pana Dyrektora kpt. ż.w. Wiesława Piotrzkowskiego, który wystąpił w sesji „Efektywność procedur inspekcyjnych w kontekście przestrzegania prawa” z prezentacją pt. „Bezpieczny statek Morski w bezpiecznym porcie – kilka uwag o planach ochrony statku i obiektu portowego”.

Czytaj dalej

Projekt Planu Urządzenia Lasu dla Urzędu Morskiego w Gdyni na lata 2017 – 2026

Zakończył się proces konsultacji społecznych projektu Planu Urządzenia Lasu dla Urzędu Morskiego w Gdyni na lata 2017-2026.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni dziękuje wszystkim, którzy wzięli czynny udział w opiniowaniu zapisów przedmiotowego dokumentu i których konstruktywne uwagi przyczyniły się w znacznym stopniu do poprawy jakości dokumentacji urządzeniowej.

Czytaj dalej

Umowa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na projekcie „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA” została podpisana

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni wraz z przedstawicielem wykonawcy podpisują umowę na pełnienie funkcji Inżyniera KontraktuW siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni w dniu 15 marca 2017 r. odbyło się podpisanie umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na projekcie Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA .

Ze strony Zamawiającego umowę podpisał Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni Wiesław Piotrzkowski przy kontrasygnacie Głównego Księgowego Andrzeja Kajuta a ze strony Wykonawcy Narcyz Stefańczyk Dyrektor Naczelny firmy Sweco Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Czytaj dalej

Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej „Budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” została podpisana

W siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni  21 lutego br. odbyło się podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji dotyczącej przedsięwzięcia „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”.

Ze strony Inwestora umowę podpisał Dyrektor Urzędu Morskiego Wiesław Piotrzkowski przy kontrasygnacie Głównego Księgowego Andrzeja Kajuta a ze strony Wykonawcy Tomasz Michnowicz przedstawiciel konsorcjum firm:  MOSTY GDAŃSK Sp. z o.o. i Biura Projektów Budownictwa Morskiego PROJMORS  sp. z o.o. Umowa przewiduje wykonanie opracowań w ciągu 18 miesięcy od dnia podpisania umowy oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie budowy przy całkowitym wynagrodzeniu Wykonawcy wynoszącym 4,27 mln zł netto (5,25 mln zł brutto).

Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” w tym, śluzy z konstrukcją zamknięć, kanału głównego i odcinków połączeniowych z awanportem portu osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej oraz portem postojowym – stanowiskami postojowymi od strony Zalewu Wiślanego (w zależności wyników falowania). Ponadto w zakres przedsięwzięcia wchodzą: połączenia drogowe, mostowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą: modernizacja wejścia do portu Elbląg, tor wodny od Zatoki Elbląskiej do wybranej lokalizacji kanału żeglugowego, sztuczna wyspa/wyspy na Zalewie Wiślanym.

Zaproszenie na pierwsze spotkanie konsultacyjne w ramach opracowywania projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, działając w imieniu Dyrektorów Urzędów Morskich w Słupsku i w Szczecinie oraz własnym, zaprasza na pierwsze spotkanie konsultacyjne w ramach opracowywania projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1 : 200 000 i prognozy oddziaływania na środowisko.

Spotkanie odbędzie się 8 marca 2017 r. o godzinie 9.30 w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku przy Placu Solidarności 1. Czytaj dalej

Wyniki naboru kandydatów na szkolenia na pilotów i praktyki pilotowe Nr 1/2016

Na podstawie § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie warunków naboru kandydatów na szkolenia na pilotów i praktyki pilotowe (Dz. U. z 2013, poz. 1517) Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłasza listę kandydatów, którzy złożyli wnioski o przyjęcie na szkolenie na pilotów i praktyki pilotowe i uczestniczyli w rozmowie kwalifikacyjnej, wraz z liczbą uzyskanych przez nich punktów.

Czytaj dalej

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla Zalewu Szczecińskiego i Zalewu Kamieńskiego

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie informuje o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla Zalewu Szczecińskiego oraz Zalewu Kamieńskiego. Treść ogłoszenia wraz z mapą obrazującą bszar projektu planu zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Morskiego w Szczecinie:
http://bip.ums.gov.pl/zawiadomienia-i-obwieszczenia.html.

Zamknięcie kładek na Cyplu Helskim

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni informuje o tymczasowym zamknięciu części kładek spacerowych w rejonie cypla Helu. Zaistniała sytuacja spowodowana jest podmyciem konstrukcji podpierających kładki przez działanie sztormów mających miejsce w końcu listopada i na początku grudnia. Urząd Morski informuje, że podjął już działania naprawcze poprzez zabezpieczenie podmytych pali, a obecnie rozpoczyna się odbudowywanie istniejącej w tym miejscu wcześniej plaży i wydmy. Prace będą polegały na usypaniu około dwudziestu tysięcy metrów sześciennych piasku pobranego z dna morskiego. Powyższe działanie spowoduje poprawienie stateczności kładek i ich ponowne otwarcie jeszcze w miesiącu styczniu lub wiosną przyszłego roku (jeśli zajdzie konieczność naprawy).

Czytaj dalej