Wojewoda Pomorski wydał zezwolenie na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”

W piątek, 15 lutego 2019 roku Urząd Morski w Gdyni –  inwestor wskazany ustawą z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską (tzw. specustawa)- otrzymał od Wojewody Pomorskiego zezwolenie na realizację inwestycji  w zakresie infrastruktury dostępowej  pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” wraz z zatwierdzeniem projektu podziału nieruchomości. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Dokument obejmuje część inwestycji znajdującą się na terenie województwa pomorskiego (kanał, wyspa i część toru podejściowego na Zalewie Wiślanym).

W związku z powyższym i zgodnie z Art. 25 ust. 1-3 ww. specustawy,  tego samego dnia z  Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Elbląg  podpisano porozumienie  obejmujące wycinkę drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcie. Do działań przystąpiono niezwłocznie. Należy podkreślić, iż nadal są to prace przygotowawcze. Rozpoczęcie głównych prac budowlanych nastąpi po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy z wyłonionym wykonawcą.

Prace z użyciem specjalistycznych maszyn będą kontynuowane przez kolejne dni.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa i uniknięcia  zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego, obszar prac został wygrodzony. Obowiązuje tam całkowity zakaz wstępu!

Link do informacji nt. zakazu wstępu do lasu

Link do wizualizacji drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską

„Nostri Maris – budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających”

Prawie 1500 ton stali zostanie użyte do zbudowania nowych statków wielozadaniowych, które powstają dla Urzędów Morskich w Szczecinie i w Gdyni, w gdańskiej stoczni Remontowa Shipbuilding, w ramach realizowanego przez UMS projektu „Nostri Maris – budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających”. Obecnie trwają prace związane ze spawaniem i łączeniem ze sobą poszczególnych sekcji kadłuba pierwszej jednostki, a także kończy się cięcie blach na drugą jednostkę. W kwietniu nastąpi odbiór silników, natomiast wodowanie pierwszego kadłuba jest przewidziane na koniec czerwca lub początek lipca. Kolejnym etapem będzie montowanie nadbudówki oraz prace wykończeniowe i wyposażeniowe. Położenie stępki pod drugą jednostkę jest zaplanowane na początek marca.

Dla przypomnienia:

Czytaj dalej

Klif Orłowski w Gdyni – wygrodzenie plaży i tablice ostrzegawcze

Urząd Morski w Gdyni informuje, że w Gdyni Orłowie, w rejonie Klifu Orłowskiego występują nawisy, spękania ziemi oraz wystają korzenie drzew rosnących na koronie klifu. Obecne warunki atmosferyczne wskazują na to, że w najbliższym czasie może dojść do obsunięcia mas ziemnych, jak i też drzew. Taka sytuacja  może skutkować bezpośrednim zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzkiego – teren ten jest miejscem intensywnie odwiedzanym przez mieszkańców i turystów przez cały rok.

Wobec powyższego w czwartek, 7.02.2019 r. Obwód Ochrony Wybrzeża w Sobieszewie – jednostka Urzędu Morskiego w Gdyni, podejmie działania prewencyjne w postaci wygrodzenia plaży ogrodzeniem z żerdzi  i ustawienia tablic ostrzegawczych o następującej treści:

UWAGA – NIEBEZPIECZEŃSTWO – NIE WCHODZIĆ- Urząd Morski w Gdyni” oraz „NADBRZEŻNY PAS TECHNICZNY- CHODZENIE PO ZBOCZACH  KLIFU ZABRONIONE- OSUWISKA GROŻĄ WYPADKIEM- Urząd Morski w Gdyni”.

Czytaj dalej

Podpisanie umów na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku”

W dniu dzisiejszym, 15 stycznia 2019 roku w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni podpisano dwie umowy  na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku”:

 

 

– na roboty budowlane w zakresie modernizacji toru wodnego do  Portu Północnego w Gdańsku na długości 4 200 m na kwotę  90 179 866,95  zł brutto oraz

– na roboty budowlane w zakresie modernizacji toru wodnego do  Portu Północnego w Gdańsku na długości 2 220 m na kwotę 51 368 844,24 zł brutto.

Czytaj dalej

KONDOLENCJE

 

 

 

Urząd Morski w Gdyni

składa najszczersze kondolencje z powodu tragicznej śmierci

ŚP.

Pawła Adamowicza

społecznika, samorządowca

wieloletniego Prezydenta Miasta Gdańska

Rodzinie, Bliskim oraz Współpracownikom Zmarłego

składamy wyrazy współczucia

Podpisanie umowy na modernizację infrastruktury technicznej do obsługi elementów oznakowania nawigacyjnego Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Gdańsku

W dniu 7 stycznia 2019 roku, w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni została podpisana umowa na wykonanie Modernizacji infrastruktury technicznej do obsługi elementów oznakowania nawigacyjnego Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Gdańsku, realizowanej w ramach projektu „Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation” na kwotę 27.641.041,10 zł. brutto.

Czytaj dalej

Komunikat w związku z sytuacją hydro-meteorologiczną

W związku z panującymi warunkami sztormowymi, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni apeluje o zachowanie szczególnej rozwagi i ostrożności podczas przebywania w pasie nadbrzeżnym, zarówno od strony otwartego morza, Zatoki Gdańskiej,  jak i Zalewu Wiślanego. W niektórych miejscach fale sztormowe zalewają wejścia na plaże lub wejścia te są niedrożne  (m.in. Półwysep Helski, Jelitkowo, Brzeźno, Ostrowo,  Mierzeja Wiślana). Miejscami podmyte są również wydmy, a część plaż znajduje się na chwilę obecną pod wodą.  Dokładne straty oceniane będą po ustąpieniu sztormu.

Urząd Morski w Gdyni uruchomił przetarg na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – Część I”

Aktualizacja:  Uprzejmie informujemy, iż dokumentacja przetargowa została opublikowana na stronie „Platforma e-Usług”: https://portal.smartpzp.pl/umgdy.gov.pl/public/postepowanie?postepowanie=469565

W dniu 31 grudnia 2018 roku ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – Część I” zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.  Tymczasowy numer referencyjny ogłoszenia to: 18-594367-001. Publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (na stronie TED) nastąpi do 5 dni od dnia przesłania ogłoszenia. Tego samego dnia ogłoszenie ukaże się również na stronie Urzędu, w zakładce ZAMÓWIENIA PUBLICZNE POWYŻEJ 30 TYŚ. EURO . Przewidywany termin otwarcia ofert złożonych w ramach  przetargu to marzec 2019 roku.

Czytaj dalej

Projektu planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich w skali 1:200 000

PZP POM - Rysunek planuDyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni działając w imieniu Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku, Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz własnym informuje o zakończeniu kolejnego etapu prac nad projektem planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000, zwanego dalej projektem planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zwanej dalej prognozą ooś.

Czytaj dalej

Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku – podpisanie umowy

Podpisanie umowy na modernizacje falochronów w Gdańsku W dniu dzisiejszym, 14 grudnia 2018 roku w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni zostały podpisane dwie umowy  na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku”:

– na roboty budowlane w zakresie remontu oraz wydłużenia istniejącego falochronu wyspowego na kwotę  367 692 176,55 zł brutto oraz

– na roboty budowlane w zakresie budowy nowego falochronu osłonowego na kwotę 239 729 758,68 zł brutto.

Czytaj dalej