Polityka Surowcowa Państwa – konferencja w Gdańsku

Polityka surowcowa Państwa - publikacjeW środę, 13 czerwca 2018 roku w Auli Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej odbyła się regionalna konferencja konsultacyjna, dotycząca Polityki Surowcowej Państwa (PSP).

Była to już 9 z cyklu 12 regionalnych spotkań odbywających się w ramach trwających od listopada 2017 roku szerokich konsultacji projektu Polityki Surowcowej Państwa. Spotkanie miało formę paneli dyskusyjnych, podczas których zostały zaprezentowane i omówione zagadnienia Filaru 7 PSP – ram instytucjonalnych wypracowania i wdrażania polityki surowcowej państwa.

Czytaj dalej

Otwarcie dla zwiedzających placówki terenowej w Gdańsku Jelitkowie

Budynek placówki otoczony zieleniąDyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni zaprasza do zwiedzania placówki terenowej Obwodu Ochrony Wybrzeża Sobieszewo przy ulicy Jantarowej 7 w Gdańsku Jelitkowie (przy wejściu na plażę nr 63).
Nasi pracownicy oprowadzą Państwa po obiekcie, zapoznają z historią tego miejsca oraz charakterem działalności Urzędu Morskiego w Gdyni w dziedzinie ochrony brzegów morskich, jak również opowiedzą o codziennym trudzie zmagań człowieka z żywiołem. Czytaj dalej

Ogłoszenie o wyłożeniu projektu planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich w skali 1:200 000

OGŁOSZENIE

PZP POM - Grafika

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, opracowywanych w ramach projektu pn.: „Projekt planu zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich w skali 1:200 000”, oraz o dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu i prognozą ooś.

Czytaj dalej

Święto Morza 2018

W ramach obchodów Święta Morza 2018, Urząd Morski w Gdyni planuje, podobnie jak w latach ubiegłych, dwa wydarzenia.
Pierwszym z nich będzie tradycyjne złożenie wieńców na morzu w hołdzie tym, co odeszli na wieczną wachtę podczas działań wojennych, w trakcie pełnienia służby państwowej, w wyniku katastrof morskich, a także podczas codziennej pracy w marynarce handlowej. W piątek, 22 czerwca o godzinie 12.00 z pokładu jednostki Urzędu Morskiego w Gdyni przedstawiciele Organizatorów złożą do morza specjalnie przygotowaną wiązankę i uczczą modlitwą oraz minutą ciszy pamięć po zmarłych.

Drugim organizowanym przez nas wydarzeniem będzie ćwiczenie pokazowe działań antyterrorystycznych i ratowniczych pod kryptonimem „KORSARZ-18”. Pokaz działań służb odbędzie się 26 czerwca, w godzinach 18.00-19.00. Niewątpliwie będzie to atrakcja dla mieszkańców Gdyni oraz turystów odwiedzających w tych dniach nasze miasto. Z uwagi na miejsce (okolice południowego wejścia do portu Gdynia i Akwarium Gdyńskiego), będzie to także wyjątkowa okazja przyjrzenia się działaniom służb oraz instytucji odpowiedzialnych za reagowanie na zagrożenie terrorystyczne na morzu. Ilość jednostek pływających, w tym łodzi bojowych oraz samolotów i śmigłowców,
a także widowiskowość poszczególnych epizodów stanowią o szczególnej atrakcyjności naszej oferty na spędzenie wtorkowego popołudnia dla wszystkich, bez względu na wiek i zainteresowania – każdy znajdzie coś dla siebie!

Czytaj dalej

Jednostka do obsługi oznakowania nawigacyjnego na wodach Zalewu Wiślanego – podpisanie umowy

Od lewej: Pan Juha Granqvist, Kierownik sprzedaży stoczni Uudenkaupungin Työvene Oy; kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

Od lewej: Pan Juha Granqvist, Kierownik sprzedaży stoczni Uudenkaupungin Työvene Oy; kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

27 kwietnia 2018 roku pomiędzy Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni, a stocznią Uudenkaupungin Työvene Oy z siedzibą w Uusikaupunki (Finlandia), podpisano umowę na projekt, budowę i dostawę Jednostki do obsługi oznakowania nawigacyjnego na wodach Zalewu Wiślanego.

Ww. jednostka zastąpi statek hydrograficzny Hydrograf-7 zbudowany w 1960 roku.

Jest to kolejna, trzecia jednostka budowana w ramach projektu pn.: Wymiana taboru pływającego Urzędu Morskiego w Gdyni. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko.

Czytaj dalej

Światowe Dni Morza 2018

Plakat Światowe Dni Morza 2018Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z informacją na temat obchodów Światowych Dni Morza (ang. World Maritime Day Parallel Event 2018), organizowanych przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej we współpracy z Międzynarodową Organizacją Morską (IMO), które odbędą się w dn. 13-15 czerwca br. w Szczecinie. Wszelkie informacje na temat wydarzenia dostępne są na stronie internetowej: http://worldmaritimedaypoland.org . Strona jest również dostępna w j. polskim, j. hiszpańskim, j. francuskim i j. rosyjskim.

Czytaj dalej

Dzień wolny od pracy w urzędach administracji rządowej w 2018 roku – zmiana

4 maja będzie w tym roku dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji rządowej. W zamian urzędy będą otwarte w sobotę: 19 maja. Stosowne zarządzenie podpisał Michał Dworczyk, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

VII Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego „Morskie planowanie przestrzenne”.

 Uczestnicy VII Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Morskiego


Uczestnicy VII Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Morskiego

Urząd Morski w Gdyni po raz kolejny wziął udział w corocznej Konferencji organizowanej przez Katedrę Prawa Morskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk.
W trakcie uroczystego otwarcia głos zabrał kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

Czytaj dalej