Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla Zalewu Szczecińskiego i Zalewu Kamieńskiego

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie informuje o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla Zalewu Szczecińskiego oraz Zalewu Kamieńskiego. Treść ogłoszenia wraz z mapą obrazującą bszar projektu planu zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Morskiego w Szczecinie:
http://bip.ums.gov.pl/zawiadomienia-i-obwieszczenia.html.

Projekt Planu Urządzenia Lasu dla Urzędu Morskiego w Gdyni na lata 2017 – 2026

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni informuje, że w wyniku konsultacji społecznych, którym objęty został projekt Planu Urządzenia Lasu dla urzędu Morskiego w Gdyni na lata 2017-2026 uwagi do przedmiotowego dokumentu wniosły następujące podmioty:

  1. Pan Konrad Bidziński
  2. Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”
  3. PGE EJ 1 Sp. z o.o.
  4. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
  5. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku

Uwagi i wnioski wyżej wymienionych osób i instytucji zostały zawarte w załączniku nr 1.

Wykonawca projektu Planu Urządzenia Lasu dla Urzędu Morskiego w Gdyni na lata 2017-2026, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Gdyni ustosunkował się do wniesionych uwag i wniosków w pismach stanowiących załączniki nr 2  i 3.

W wyniku uwzględnienia w dokumentacji uwag i wniosków zmieniających ostateczny kształt projektu Planu Urządzenia Lasu, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni przedkłada przedmiotowy dokument do ponownych konsultacji. Czytaj dalej

Zamknięcie kładek na Cyplu Helskim

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni informuje o tymczasowym zamknięciu części kładek spacerowych w rejonie cypla Helu. Zaistniała sytuacja spowodowana jest podmyciem konstrukcji podpierających kładki przez działanie sztormów mających miejsce w końcu listopada i na początku grudnia. Urząd Morski informuje, że podjął już działania naprawcze poprzez zabezpieczenie podmytych pali, a obecnie rozpoczyna się odbudowywanie istniejącej w tym miejscu wcześniej plaży i wydmy. Prace będą polegały na usypaniu około dwudziestu tysięcy metrów sześciennych piasku pobranego z dna morskiego. Powyższe działanie spowoduje poprawienie stateczności kładek i ich ponowne otwarcie jeszcze w miesiącu styczniu lub wiosną przyszłego roku (jeśli zajdzie konieczność naprawy).

Czytaj dalej

Wykaz uwag i wniosków do projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu wykazu uwag i wniosków złożonych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich

Na podstawie art. 37e ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934 z późn. zmian.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353)

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni działając w imieniu Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku, Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz własnym podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu wykazu uwag i wniosków złożonych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich.

Czytaj dalej

Informacja o naborze kandydatów na szkolenia na pilotów i praktyki pilotowe. Termin składania dokumentów do 31.12.2016

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni w porozumieniu z Szefem Pilotów Stacji Pilotowej Portu Gdańsk i przedstawicielem organizacji społeczno – zawodowej pilotów morskich informuje o naborze kandydatów na szkolenia na pilotów i praktyki pilotowe dla Stacji Pilotowej Portu Gdańsk.

Opracowanie dotyczące oceny skuteczności systemów ochrony brzegu dostępne na stronie Urzędu Morskiego w Szczecinie

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

wydma zbudowana metodą biologiczną

W związku ze sporządzeniem przez Instytut Morski w Gdańsku na zlecenie Urzędu Morskiego w Szczecinie opracowania pt. „Monitoring i badania dotyczące stanu brzegu morskiego – ocena skuteczności systemów ochrony brzegu morskiego zrealizowanych w okresie obowiązywania wieloletniego Programu ochrony brzegów morskich” Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni zachęca do zapoznania się z niniejszym dokumentem, który dostępny jest pod adresem: http://www.ums.gov.pl/inwestycje-i-projekty/opracowania-naukowe.html

 

Światowy Dzień Morza, 29 września 2016 roku

plakat IMO Światowe Dni MorzaTegoroczny Światowy Dzień Morza obchodzimy pod hasłem „Żegluga: nieodzowna światu”. Temat został wybrany, aby podkreślić szczególne powiązanie pomiędzy żeglugą a społecznością międzynarodową oraz rolę Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), jako regulatora światowej żeglugi. Znaczenie żeglugi we wspieraniu i utrzymywaniu dzisiejszego globalnego społeczeństwa nadaje pracom IMO znaczenie wykraczające daleko poza przemysł sam w sobie.

Zgodnie z danymi UNCTAD, około 80% wolumenu oraz 70% wartości handlu światowego jest transportowane morzem i obsługiwane przez porty na całym świecie. Te szacunki są nawet wyższe w krajach najbardziej rozwiniętych. Bez żeglugi import i eksport dóbr w skali koniecznej dla utrzymania współczesnego świata byłby niemożliwy.

Na świecie mamy około 50,000 statków handlowych w żegludze międzynarodowej, przewożących wszystkie rodzaje ładunku. Flota światowa jest zarejestrowana w ponad 150 państwach i obsługiwana przez więcej niż milion marynarzy niemal wszystkich narodowości.

Czytaj dalej

VII Bałtycki Maraton Brzegiem Morza, 27 sierpnia 2016r

Zapraszamy na maraton oraz półmaraton po bałtyckiej plaży.
fot_maratonZgodnie z naszą już sześcioletnią tradycją zapraszamy w ostatni weekend wakacji do Jastarni na Półwysep Helski na kolejną edycję maratonu oraz półmaratonu.
W sobotę 27 sierpnia, piękna plaża półwyspu będzie areną „VII Bałtyckiego Maratonu brzegiem morza” oraz „III Bałtyckiego Półmaratonu brzegiem morza”. Jak zwykle nie zapomnimy też o dzieciach, które będą mogły sprawdzić się na dystansach 200 i 500 metrów . Równolegle z wydarzeniami na plaży rozegrane zostaną VI Bałtyckiego Regaty o Puchar Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni.

Czytaj dalej

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich oraz prognozy oddziaływania projektu ww. planu na środowisko w skali 1 : 200 000

Zakres Planu Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich

Zakres Planu Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich

Na podstawie art. 37e ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934 z późn. zmian.), zwanej dalej „ustawą o obszarach morskich” oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353)

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni działając w imieniu Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku, Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz własnym podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1 : 200 000, zwanego dalej „projektem planu” oraz prognozy oddziaływania ww. projektu na środowisko.

Czytaj dalej