Wyszukaj
 
INSTYTUCJE

Akademia Marynarki Wojennej
/2010-10-05 09:14:44/
ul. Śmidowicza 69
81-103 Gdynia
telefon:  058/ 626 74 01
http://www.amw.gdynia.pl/
 
Akademia Morska w Gdyni
/2010-10-05 09:18:13/
Ul. Morska 81/ 87
81- 225 Gdynia
telefon:  (058) 621-70-41
faks:  (058) 620 67 01
http://www.am.gdynia.pl
webmaster@am.gdynia.pl
 
Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej w Gdyni
/2010-10-05 09:24:58/
ul. Jana z Kolna 8
81-912 Gdynia
telefon:  +48 58 626 62 08
faks:  +48 58 626 62 03
http://www.bhmw.mw.mil.pl
ofpras.bhmw@bhmw.mw.mil.pl
 
EMRF-Europejskie Forum Radionawigacji Morskiej
/2007-09-13 10:04:54/
European Maritime Radionavigation Forum
EMRF Secretariat Trinity House
Tower Hill
London
United Kingdom
EC3N 4DH
http://emrf.eu
secretary@emrf.eu
 
ENERGA Gdańska Kompania Energetyczna SA
/2010-10-05 09:34:20/
80-218 Gdańsk
ul. Towarowa 38
telefon:  801 363 742
http://www.energa.pl
centrala@energa.pl
 
HELCOM
/2010-10-05 10:17:53/
Katajanokanlaituri 6 B
FIN-00160 Helsinki
telefon:  +358 207 412 649
faks:  +358 207 412 645
http://www.helcom.fi/
 
IALA - INTERNATIONAL ASSOCIATION OF MARINE AIDS TO NAVIGATION AND LIGHTHOUSE AUTHORITIES
/2010-10-05 10:21:34/
20 ter Rue Schnapper
78 100 St Germain-en-Laye
France
telefon:  +33 1 34 51 70 01
faks:  +33 1 34 51 82
http://www.iala-aism.org/web/index.html
 
Instytut Meteorologi i Gospodarki Wodnej
/2010-10-05 10:41:06/
Podleśna 61
01-673 Warszawa
telefon:  (22) 56 94 100
faks:  (22) 834 54 66 (22) 834 18 01
http://www.imgw.pl
imgw@imgw.pl
 
Instytut Morski w Gdańsku
/2010-05-07 14:09:41/
Ul. Długi Targ 41/ 42
80- 830 Gdańsk
telefon:  (058) 301 16 41
faks:  (058) 301 35 13
http://www.im.gda.pl/
im@im.gda.pl
 
Izba Morska przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku z siedzibą w Gdyni
/2010-10-05 11:24:14/
Pl. Konstytucji 5
81- 253 Gdynia
telefon:  (058) 620- 73-15, (058)699-63-15
http://www.im.gov.pl
 
Ministerstwo Transportu i Budownictwa
/2010-10-05 11:00:28/
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
telefon:  +48 22 630-10-00
http://www.mi.gov.pl/
info.ma@mi.gov.pl
 
Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni
/2010-10-05 11:04:01/
Ul. Hryniewickiego 10
81- 340 Gdynia
telefon:  (+48 58) 661 52 22
faks:  (+48 58) 620 53 38
http://www.sar.gov.pl
office@sar.gov.pl
 
Morski Instytut Rybacki
/2010-10-05 11:06:56/
ul. Kołłątaja 1
81-332 Gdynia
telefon:  +48 587-356-100
faks:  +48 587-356-110
http://www.mir.gdynia.pl/
sekretariat@mir.gdynia.pl
 
Morski Oddział Straży Granicznej (MOSG)
/2010-10-05 11:12:12/
Ul. Oliwska 35
80-917 Gdańsk
telefon:  (0-58) 524-20-90; 524-20-91
http://www.morski.strazgraniczna.pl/index.php
morski@strazgraniczna.pl
 
ORLEN Laboratorium
/2010-10-05 11:18:51/
ORLEN Laboratorium Sp. z o.o. Bielska 1
telefon:  +48 24 365 34 74
faks:  +48 24 365 51 48
http://orlenlaboratorium.pl/PL/kontakt.html
katarzyna.bylinska@orlen.pl
 
Odwoławcza Izba Morska w Gdańsku z siedzibą w Gdyni
/2010-10-05 11:23:05/
Pl. Konstytucji 5
81- 253 Gdynia
telefon:  (058)621-87-77, (058)699-63-08
faks:  (058)621-87-77
http://www.im.gov.pl
oim.gdynia@poczta.fm
 
Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego
/2010-10-05 11:29:41/
ul. Śląska 53/406
81-3042 Gdynia
telefon:  (058) 621 79 25
faks:  058 620 00 49
http://www.oirm.gdynia.pl/
oirm@oirm.gdynia.pl
 
Polski Rejestr Statków S.A.
/2010-10-05 11:37:56/
Al.Gen.Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk
Polska
telefon:  (+48 58)346 03 82
faks:  (+48 58)346 03 92
http://www.prs.pl/
mailbox@prs.pl
 
Pomorski Urząd Wojewódzki
/2010-10-05 11:41:02/
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
telefon:  (0 58) 30 77 695
http://www.uw.gda.pl/
sekretariat.wicewojewody@gdansk.uw.gov.pl
 
Rodan Systems SA
/2010-10-05 11:45:58/
Rodan Systems S.A.
ul. Puławska 465
02-844 Warszawa
telefon:  + 48 22 643 92 08
faks:  + 48 22 643 92 10
http://www.rodan.pl
info@rodan.pl
 
Starostwo Powiatowe w Braniewie
/2010-10-05 11:54:32/
pl. Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo
telefon:  055 644-02-00
faks:  055 644-02-05
http://www.powiat-braniewo.pl
starostwo@powiat-braniewo.pl
 
Starostwo Powiatowe w Elblągu
/2010-10-05 11:59:34/
ul. Saperów 14 A
82-300 Elbląg
http://www.powiat.elblag.pl
starosta.neb@powiatypolskie.pl
 
Starostwo Powiatowe w Pucku
/2004-02-18 13:35:11/
ul. Orzeszkowej 5
84-100 Puck
telefon:  (058) 6734202
faks:  (058) 6734191
http://www.puck.pl/starostwo
sekretariat@starostwo.puck.pl
 
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
/2010-10-05 12:19:05/
Al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa
telefon:  (022) 455 55 00
faks:  (022) 455 53 48
http://www.cie.gov.pl/
info@mail.ukie.gov.pl
 
Urząd Komunikacji Elektronicznej
/2010-10-05 12:32:58/
ul. Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa
telefon:  (+48 22)53 49 174, 801 900 853
faks:  (+48 22)53 49 162
http://www.uke.gov.pl
uke@uke.gov.pl
 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
/2010-10-05 12:35:33/
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
telefon:  (058) 32-61-555
faks:  (058) 32-61-556
http://www.woj-pomorskie.pl/
info@woj-pomorskie.pl
 
Urząd Miasta Sopot
/2010-10-05 12:39:04/
ul. Kościuszki 25/27
81-704 SOPOT
telefon:  tel. (+48 58) 5213 722
faks:  (+48 58) 551 01 33
http://www.sopot.pl
kancelaria@sopot.pl
 
Urząd Miasta w Gdyni
/2004-02-18 13:15:56/
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
telefon:  (058) 66 88 000
faks:  058) 62 09 798
http://www.gdynia.pl/
umgdynia@gdynia.pl
 
Urząd Miejski w Elblągu
/2010-10-05 12:43:10/
ul.Łączności 1
82-300 Elbląg
telefon:  (055) 239-3000
faks:  (055) 239-3330
http://www.umelblag.pl/
umelblag@umelblag.pl
 
Urząd Miejski w Gdańsku
/2010-10-05 12:46:07/
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
telefon:  +48 (058) 323 60 00
faks:  +48 (058) 302 39 41
http://www.gdansk.pl/gdansk/
umg@gdansk.gda.pl
 
Urząd Morski Szczecin
/2010-10-05 12:48:06/
Pl. Batorego 4
70- 207 Szczecin
telefon:  +48 91 4339598
faks:  +48 91 4344656
http://www.ums.gov.pl
sekretariat@ums.gov.pl
 
Urząd Morski w Słupsku
/2010-10-05 12:49:55/
Al. H. Sienkiewicza 18
76- 200 Słupsk
telefon:  +48 59 8474256
faks:  +48 59 8474255
http://www.umsl.gov.pl
sekretariat@umsl.gov.pl
 
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta
/2010-10-05 12:55:59/
Plac Powstańców
Warszawy 1
00-950 Warszawa
telefon:  (022) 55 60 800
faks:  +48 22 826 11 86
http://www.uokik.gov.pl
uokik@uokik.gov.pl
 
Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
/2010-10-05 13:03:51/
Al. J.Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn
telefon:  (89) 52 32 200
http://www.olsztyn.uw.gov.pl/
awenzlaw@uw.olsztyn.pl
 
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
/2010-10-05 13:05:54/
ul. Zamknięta 18
80-955 Gdańsk
telefon:  (+48) 58 737 91 00
faks:  (+48) 58 737 94 85
http://www.portgdansk.pl
info@portgdansk.pl
 
Zarząd Portu Morskiego Elbląg Spółka z o.o.
/2010-10-05 13:12:33/
ul. Portowa 1-3
82-300 Elbląg
telefon:  +48 (055) 234 46 31
http://www.port.elblag.pl
port@port.elblag.pl
 
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  © Urząd Morski w Gdyni wersja 4.5.9